Wettelijke vermeldingen

Printvriendelijke versiePDF version

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de website van de Grondregie is Marc Libens, directeur-generaal.

Grondregie
Marc Libens, Directeur-generaal
Emile Jacqmainlaan 1 - 1000 Brussel

Ontwerp & onderhoud

De website werd ontworpen en gerealiseerd door i-CITY die er ook de webhosting, het technische onderhoud en de updating voor verzorgt.

Rechten

De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten, afbeeldingen en foto’s die gedownload kunnen worden.

Het is ten strengste verboden, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of diens afgevaardigde, om de hele of een deel van de website op een elektronische drager te kopiëren of te verspreiden.

Privéleven

De persoonlijke gegevens die op de website aanwezig zijn, zijn het resultaat van de vrijwillige communicatie van een e-mailadres bij de invoering van een elektronische boodschap. De op die manier verkregen e-mailadressen dienen enkel om de gevraagde informatie over te brengen. De e-mailadressen worden niet door de Grondregie van de Stad Brussel verwerkt of aan derden doorgegeven.

Voor statistische doeleinden gebruikt de website een cookiesysteem. Via dat systeem kan men de bezoeker niet identificeren. Het zorgt wel voor de verzameling van anonieme informatie over bijvoorbeeld de browser en het gebruikte besturingssysteem, het aantal bezochte pagina’s, de duur van het bezoek ...

Elke internetgebruiker mag de registrering van cookies weigeren tijdens de configuratie van zijn browser.