De Grondregie

De Grondregie

Printvriendelijke versiePDF version
Grondregie

De Grondregie van de Stad Brussel werd opgericht op 1 januari 2003 en staat in voor het beheer en de ontwikkeling van het privépatrimonium van de Stad Brussel.

Als belangrijkste vastgoedoperator van de Stad onderscheidt de Grondregie zich van sociale woningmaatschappijen. Haar actie is voornamelijk gericht op de middenklasse woningen. Doordat haar huurprijzen geen speculatief karakter vertonen, beoogt ze bij te dragen aan het reguleren van de privémarkt.

 

Als beheerder van meer dan 3 800 woningen werkt de Grondregie verder aan de optimalisering en de uitbouw van haar patrimonium met als doel de Brusselaars degelijke en aangepaste woningen aan te bieden tegen competitieve huurprijzen. 70 % van de woningen wordt aangeboden aan al de kandidaten zonder specifieke inkomensvoorwaarden. 30 % van het woningpark bestaat uit woningen met omkaderde huurprijzen en inkomens.

De Grondregie breidt systematisch haar aanbod uit als referentieoperator en beoogt, binnen de grenzen van haar werkingsmogelijkheden, bij te dragen aan de regulering van de globale privé-huurmarkt.

De Grondregie waakt uiteraard over een gezond financieel operationeel evenwicht op korte en lange termijn.

Nuttige informatie over de Grondregie kan u terugvinden in het boekje “Bakstenen, een verhaal van en voor mensen”, een uitgave van de 'Cercle d'Histoire de Bruxelles'.