Kwaliteitshandvest

Kwaliteitshandvest

Printvriendelijke versiePDF version

Wat betreft de duurzame ontwikkeling, kenmerkt de Grondregie zich door middel van een voluntaristische aanpak door het bouwen van "lage-energie" en "passieve" woningen, die voorzien zijn van een groen dak, zonnepanelen, systemen om regenwater op te vangen en opnieuw te gebruiken,...

Het kwaliteitshandvest is een gezamelijk initiatief van de Stad Brussel (Grondregie) en haar OCMW.

Ze kadert binnen een ethische benaderingswijze en binnen een visie van vrijwillige collectieve vooruitgang waarbij voorrang dient gegeven te worden aan innovatie en creativiteit.