Een pompstation transformeren tot een gemeenschaphub voor fietsen in Neder-Over-Heembeek !

Een pompstation transformeren tot een gemeenschaphub voor fietsen in Neder-Over-Heembeek !

Printvriendelijke versiePDF version

Het pompstation op de kruising van de Vuurkruisenlaan met de Pagodenlaan, vroeger bestemd voor auto's, wordt omgevormd tot een ontmoetingspunt voor de wijk en een plek waar de fiets centraal staat.

Dit project genaamd "De Pomp" wordt voorgesteld door een groep partners m.n. Ardaps vzw, Fietsbieb/Vélothèque, Vers'ailes, Ride Your Future vzw en geëngageerde wijkbewoners en fietsfans. Het maakt deel uit van een dynamisch stedelijk herontwikkelingsproject, waaronder een nieuwe tramlijn en de renovatie van de omliggende straten, om de wijk nieuw leven in te blazen door :

  • Het creëren van een inclusieve, multiculturele en intergenerationele gemeenschapsruimte: wijkbewoners met verschillende achtergronden, culturen en leeftijdsgroepen zullen elkaar kunnen ontmoeten, deelnemen aan stimulerende activiteiten dicht bij huis.
  • Het bevorderen van zachte mobiliteit: Door de functie van het pompstation te veranderen naar een fietshub, wil het project de zichtbaarheid van fietsers en voetgangers vergroten en zo een ecologische overgang en een verschuiving naar duurzamere vervoermiddelen aanmoedigen.