Ik wens een handelszaak te huren. Wat moet ik doen ?

Ik wens een handelszaak te huren. Wat moet ik doen ?

Printvriendelijke versiePDF version

Na het bezoeken van het pand waarin U geïnteresserd bent, dient U uw aanvraag schriftelijk aan te vragen gericht naar de Grondregie: Hallenstraat 4, 1000 Brussel.

Uw aanvraag dient drie essentiële gegevens te bevatten:

  1. Identiteitsgegevens
    • voor een fysieke persoon: een kopie van de identiteitskaart
    • voor een vennootschap: de statuten en een kopie van de identiteitskaart van de persoon die verantwoordelijk is voor de vennootschap in het huurcontract
  2. Bestemming: een gedetailleerde beschrijving van de commerciële activiteit die u wenst uit te oefenen, is onontbeerlijk.
  3. Solvabiliteit: welke financiële middelen zijn beschikbaar om de gewenste activiteit te waarborgen in het aangevraagde handelspand: balans en resultatenrekening, bankattest, financieel plan, lening, andere inkomens…