Frontispiesstraat 29-39: aanduiding van het multidisciplinaire team

Frontispiesstraat 29-39: aanduiding van het multidisciplinaire team

Printvriendelijke versiePDF version

Het multidisciplinaire team onder leiding van a2o architecten, Ontwerpatelier Peter Jannes architecten en Multiple is aangesteld om een appartementsgebouw gelegen langs de pijlstraat met 153 appartementen, een commerciële sokkel, een parking en zijn omgeving te herdenken. De site bevindt zich in de Noordwijk waar architectuur en stedenbouw van de jaren 70 overheersen. De opdracht vraagt om de gevelschil, de parking en het publiek verhoogde plein boven op de parking te renoveren.

De grote uitdaging van deze opdracht is om kwalitatieve en aangename woonunits voor te stellen terwijl de overlast tijdens de renovatiewerken geminimaliseerd worden voor de bewoners. Het geselecteerde team stelt voor om de bestaande terrassen om te bouwen tot binnenruimte, zodat de woonunits groter worden en er minder sloopafval ontstaat. Vervolgens worden terrassen toegevoegd die een antwoord bieden aan de nood aan buitenruimte van de bewoners waardoor het gebouw een nieuw karakter krijgt, ook zal de gevel geïsoleerd worden. Om de overlast van de werken te beperken, wordt er voorgesteld om de werken in het gebouw in vier kwadranten te verdelen.

Ook krijgt het appartementsgebouw een nieuwe ruime inkom. Nadat de bestaande vluchtpasserelles langs de terrassen deels verwijderd worden, worden er twee nieuwe vluchttrappen toegevoegd zodat het gebouw beantwoord aan de brandeisen van vandaag. Het verharde openbare plein bovenop de parkeergarage maakt plaats voor een nieuwe groene ruimte die regenwater buffert. Deze renovatie zal niet enkel de leef kwaliteit van de 152 woonunits in het gebouw verbeteren, maar zal ook een positieve impact hebben op de buurt.

De drie architectenbureaus werken samen met a2o-omgeving voor de omgevingsaanleg en Sweco voor stabiliteit, technieken, EPB en akoestiek.

Voor meer informatie