Geldigheid van uw kandidaat-huurderskaart

Geldigheid van uw kandidaat-huurderskaart

Printvriendelijke versiePDF version
Chevreuil

Uw kaart heeft een geldigheid die overeenstemt met het burgerlijk jaar en dient elk jaar vernieuwd te worden tussen 1 en 31 januari, op straffe van schrapping uit het anciënniteitsregister. 

Wanneer u uw kaart niet hebt hernieuwd binnen de voorziene periode (tussen 1 en 31 januari), kunt u zich opnieuw inschrijven maar zonder het behoud van uw oorspronkelijke plaats op de anciënniteitslijst.