Uniek loket

Uniek loket

Printvriendelijke versiePDF version
Uniek loket

Het uniek loket onthaalt u in zijn lokalen op het De Brouckèreplein 41 te 1000 Brussel. U kunt er als huurder terecht met al uw vragen over technische, financiële of administratieve kwesties.

Dit loket bevindt zich, bij het binnengaan in het verhuuragenschap, links van de inkomdeur.

Een loketbediende registreert uw verzoek.

Deze verzoeken en vragen kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld:

  • een probleem met betrekking tot de verwarming in uw appartement
  • een vraag betreffende de eindafrekening van uw lasten of een specifiek financieel aspect

U zal bij elke aanvraag een dossiernummer bekomen dat zal toelaten uw dossier op te volgen en dat u bijgevolg steeds dient te vermelden bij elk volgende contact.

Indien nodig wordt uw vraag verder behandeld door een gespecialiseerde medewerker van de technische dienst, de boekhouding, de dienst afrekeningen, de juridische dienst of door de ombudsvrouw.

De diensten van de Grondregie zijn dagelijks bereikbaar van 9u30 tot 13u.

Voor specifieke aspecten van verhuring, is het verhuuragentschap eveneens toegankelijk elke dinsdag- en donderdagnamiddag van 14u tot 17u.

Tel. : 02 279 40 45
regie@brucity.be