Onderhoudstaken ten laste van de Grondregie

Onderhoudstaken ten laste van de Grondregie

Printvriendelijke versiePDF version

Voor u intrekt in uw appartement, zorgt de Grondregie ervoor dat dit zich in een goede huurstaat bevindt.  

In principe huurt u een goed met kennis van de staat. Tijdens de huurbezoeken hebt u zich een idee kunnen vormen van de algemene staat. Uw toekomstige huurwoning wordt uiteraard niet noodzakelijk volledig gerenoveerd bij nieuwe verhuring maar de algemene goede staat en de correcte werking van de installaties wordt verzekerd.

Uw akkoord met de goede staat (door de inbezitneming van de woning) is evenwel niet in strijd met de relevante opmerkingen en bijkomende interventies ten laste van de Grondregie ingevolge de vaststellingen gedaan bij de ingaande plaatsbeschrijving.

De Grondregie verzekert, als eigenaar, de werking van de technische installaties en voert grote herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de gemene delen uit.

Gedurende de hele duur van de huurovereenkomst, voert de Grondregie de nodige reparaties uit om zo de goede staat van het gebouw te behouden. De courante huuronderhouden in de woning zijn nochtans ten laste van de huurder.