De bemiddelaar

De bemiddelaar

Printvriendelijke versiePDF version
De bemiddelaar

De ombudsvrouw heeft als taak te bemiddelen bij mogelijke conflicten en geschillen (burenruzies, huurachterstallen, betwistingen bij de toekenning van een woning enzovoort) die zouden kunnen ontstaan tussen de huurders en de Grondregie en waarbij er niet onmiddellijk een bevredigende oplossing werd gevonden.

 

De ombudsvrouw bemiddelt dus bij:

  • conflicten die het normale samenwonen overstijgen
  • een probleem dat blijft aanslepen om administratieve redenen
  • een conflict tussen u en een van onze diensten

contact: Delphine.Coppe@brucity.be