De boekhouding

De boekhouding

Printvriendelijke versiePDF version
De boekhouding

Wat zijn uw financiële plichten als huurder?

Huurwaarborg en eerste maand huur

De ondertekening van uw huurcontract kan enkel plaatsvinden indien u de wettelijke huurwaarborg van twee maanden huur heeft betaald. De huur van de eerste maand is eveneens te betalen op dit moment.

Deze huurwaarborg wordt geplaatst op een geblokkeerde rekening op uw naam en wordt u teruggestort bij het beëindigen van uw huurovereenkomst voorzover u al uw contractuele verplichten bent nagekomen.

Maandelijkse huur

De huur en de voorschotten voor de lasten worden anticipatief betaald, voor de eerste van elke maand, op het rekeningnummer BE98 0971 2088 1093 - BIC: GKCC BE BB van Belfius op naam van “Grondregie van de stadseigendommen”. Indien uw betaling niet werd ontvangen voor de 10de van de lopende maand, krijgt u een herinneringsbrief (zie ook 'dienst juridische geschillen').

Indexering

Uw huur volgt de evolutie van de kosten voor levensonderhoud en wordt jaarlijks aangepast in de maand die volgt op de aanvang van uw contract.

Betalen per domiciliëring

We raden u aan om uw huur te betalen per domiciliëring. Het bedrag van uw maandelijkse factuur (huur + voorschotten voor de lasten) kan immers twee keer per jaar herzien worden:

  • Bij de jaarlijkse indexering van uw huur
  • Bij de aanpassing van het voorschot voor de lasten na de jaarlijkse lastenafrekening

De betaling via een permanente opdracht wordt aanvaard, maar dit houdt in dat u deze twee keer per jaar dient aan te passen via uw bank. Bij nalatigheid en onvolledige storting van de huur zal u herinneringskosten van €6,5 dienen te betalen.

Contact