De huur

De huur

Printvriendelijke versiePDF version

De huurder/het gezin mag niet meer dan 40% van zijn inkomsten besteden aan de huur en niet meer dan 55% van de huur, vermeerderd met de lasten.