Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Printvriendelijke versiePDF version

Na kennisgeving van de toewijzingsbeslissing van het College kan elke kandidaat die niet weerhouden werd, een beroep indienen bij de Gemeenteraad binnen de 20 dagen na de kennisgeving.

De Gemeenteraad beslist over de ontvankelijkheid en beoordeelt de relevantie van de aangehaalde argumenten.

Wanneer het beroep ontvankelijk en gegrond blijkt, zal de kandidaat die onterecht een woning niet toegewezen kreeg, absolute voorrang krijgen voor de eerste woning die vrijkomt in de gevraagde categorie en samenstelling.

Het jaarverslag van de Grondregie stelt de Gemeenteraad de toewijzingen van het betreffende jaar voor met inbegrip van de op anonieme wijze toegekende afwijkingen.